Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en woonomgeving

Er wonen ruim 21.000 mensen in de gemeente Brummen. En niet voor niets. Het is een
prachtige gemeente om te wonen, zowel in de kernen als in het buitengebied. Het streven is
om het nog aantrekkelijker te maken dan dat het al is.

Leefbaarheid, groen en veiligheid zijn voor veel mensen argumenten om zich in Brummen te
vestigen. Toch is dat niet genoeg. Ook Brummen vergrijst. Het is van belang om voor alle
leeftijdsgroepen een aantrekkelijke woonplaats te blijven. Belangrijke aandachtspunten zijn
daarbij: een goede kinderopvang, met een gevarieerd aanbod van scholen die door hun
onderlinge verschillen de mogelijkheid bieden om echt een keuze te maken.

Een prettig leven en woongenot gaan hand in hand.

Standpunten