Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer en bereikbaarheid

Of het nou te voet, met de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer is, men verplaatst
zich van A naar B voor werk, school, de dagelijkse boodschappen, sport of recreatie. De
gemeente Brummen beheert en onderhoudt een uitgebreid wegenstelsel in de dorpskernen
en in het buitengebied.

D66 Brummen-Eerbeek vindt mobiliteit en bereikbaarheid belangrijk. Verkeer is noodzakelijk
maar kan ook tot overlast leiden. Onze taak is om overlast zo veel mogelijk te voorkomen.
In ons verkeersbeleid staat veiligheid van omwonenden en weggebruikers voorop. Vanuit
ons streven naar duurzaamheid willen we het gebruik van veilige fietsroutes en
buurtbusprojecten stimuleren.

Omdat ook de provincie een belangrijke rol speelt in de bekostiging van de infrastructuur
willen we door slim en intensief overleg middelen vrijmaken om te investeren in Eerbeek en
Brummen.

Onze taak is om overlast zo veel mogelijk te voorkomen!

Standpunten