Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Natuur en groen

Natuur en landschap zijn onderdeel van onze primaire levensbehoefte. De gemeente ligt aan
de rand van de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied in Nederland en de
IJsselvallei met prachtige uiterwaarden. Daarnaast zijn in de gemeente hei en bossen met
een uitgebreid assortiment aan dieren en planten. De gemeente Brummen heeft hiermee
een belangrijke verantwoordelijkheid om via verantwoord rentmeesterschap dit unieke
landschap te behouden en via natuurontwikkeling te borgen voor toekomstige generaties.
Visieontwikkeling op natuur en landschapsinrichting is noodzakelijk om ook in deze financieel
magere tijden de kwaliteit van de natuur op lange termijn te handhaven en verder te
ontwikkelen.

D66 Brummen-Eerbeek onderstreept het natuurbelang, want bij veel ontwikkelingen dreigt
de natuur het onderspit te delven bij een steeds hernieuwde afweging tussen bestaande
natuur en andere bestemmingen. D66 pleit daarom voor een langetermijnbeleid voor de
bestaande natuurwaarden en een visie op de verdere natuurontwikkeling en biodiversiteit.
D66 wil in de komende vier jaar verder investeren in natuurwaarden en de groene ruimte
tussen de dorpen zeker stellen.

‘Ligt op Groen!’

Standpunten