Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Jongeren en onderwijs

D66 Brummen-Eerbeek vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van
jongeren en vindt het daarom ook belangrijk dat jongeren gestimuleerd én in de gelegenheid
gesteld worden om zich te ontwikkelen. Niet alleen via de reguliere scholing, maar ook
bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten.
Ontwikkeling en op een zinnige manier bezig zijn, draagt bij tot een positieve zelfwaardering.
Je kunt dan meer voor jezelf en voor anderen betekenen. D66 vindt het dus belangrijk het
eigen initiatief van jongeren te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren.

Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin een ieder tot zijn recht kan komen
en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs is ook nodig
voor de bedrijvigheid in de toekomst. En goed onderwijs kan bijdragen aan een schoon en
veilig land, waarin mensen elkaar in hun waarde laten.

De gemeente heeft in het onderwijs slechts een beperkte invloed toebedeeld gekregen. Op
onderwijsgebied wordt het meeste door het rijk bepaald. Tot de gemeentelijke taken behoort
het toezien op de leerplichtwet en de grondwettelijke taak om in voldoende mate openbaar
onderwijs aan te bieden.

D66 is een partij die meer dan elke andere partij aandacht heeft voor onderwijs. Ook op
lokaal niveau willen we daarin invulling geven. De kwaliteit van het basisonderwijs is
ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De gemeente moet dit faciliteren
middels goed uitgeruste scholen waar kinderen prettig kunnen leren. Kinderen moeten
worden uitgedaagd, tweetalig onderwijs waar mogelijk en een uitnodigend beleid als het gaat
om diversiteit van leervormen. Goede initiatieven van onderwijzers en ouders kunnen op
onze sympathie en ondersteuning rekenen.

Sport, bewegen is van groot belang voor kinderen. D66 vindt dat dit belang bij subsidiering
van sportclubs en sportactiviteiten zwaarder moet wegen.

Om voor jongeren aantrekkelijk te zijn en blijven moet er geluisterd worden naar de wensen
van deze jongeren. Het motto van D66 bij dit laatste is wel: doe het alleen als er een
duidelijke wens is en jongeren zich ervoor in willen zetten.

In de stedendriehoek willen we onderzoeken of het bedrijfsleven een Career Centre wil
opzetten. Dit naar Twents voorbeeld waar jonge, talentvolle mensen door het centrum
worden geholpen bij het zoeken van een huis, een school of een baan.

Sport, bewegen is van groot belang voor kinderen!

Standpunten