Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economie en duurzaamheid

D66 Brummen-Eerbeek vertrouwt op de eigen kracht en zelfontplooingsmogelijkheden van
mensen. Op veel gebieden kunnen ze onderling vaak tot betere, efficiƫntere en effectievere
resultaten komen dan de gemeentelijke overheid. Mensen zijn zo creatief dat ze ook steeds
opnieuw weer nieuwe oplossingen vinden. Wij willen dat de gemeente deze
zelfwerkzaamheid, vindingrijkheid en creativiteit van mensen stimuleert, ondersteunt en
ruimte geeft. Door te werken ontwikkelen mensen zich, zetten zij hun kwaliteiten in voor de
maatschappij en worden ze ook (economisch) zelfstandig.

D66 is verheugd over de initiatieven van de Eerbeekse-Brummense Energie Maatschappij
om in Brummen meer duurzame energie op te wekken, onder meer door de haalbaarheid te
onderzoeken van solarparken aan de Doonweg in Eerbeek en aan het Elzenbos. Ook de
initiatieven van Industrie Water Eerbeek verdienen bestuurlijke ondersteuning. D66
Brummen-Eerbeek wil duurzame initiatieven waar mogelijk duurzaam ondersteunen.
In de gemeente Brummen is de (internationale) papierindustrie en het toerisme sterk
vertegenwoordigd. D66 onderschrijft de visie om hier in de komende jaren nadrukkelijker
mee naar buiten te komen. Samen met de betrokkenen zal ook gezocht gaan worden hoe de
gemeente een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van deze activiteiten. We
willen hieraan voortvarend vorm gaan geven.

D66 wil een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen
beslissingen te nemen en zich op zijn eigen manier te ontwikkelen. Wij vinden het
vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen
meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal
beter van.

D66 ondersteunt ondernemerschap en wil een verregaande deregulering en verminderde
gemeentebemoeienis.

Ter ondersteuning van onze groene speerpunten stimuleert D66 ook het ondernemerschap
in de richting van ecotoerisme, cultuur, natuurbeheer en natuurontwikkeling. Bij het
aantrekken van nieuwe bedrijven richten we ons met name op innovatieve, duurzame
bedrijven in deze sectoren. Om meer mensen kansen te bieden en ter versterking van een
groene gemeenschap stimuleert D66 het uitwisselen van kennis en ervaring tussen groene
en toeristische bedrijven.

De gemeente kan een rol spelen in het verduurzamen van de economie. Dat kan ze doen
door duurzaamheidsdoelstellingen bij voortduring te laten meewegen in haar handelen.
Daarnaast dient de gemeente voortrekker te zijn op het gebied van duurzame energie en
projecten die daartoe leiden.

D66 wil een dynamische en open samenleving!

Standpunten