Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Cultuur

Cultuur stimuleert, inspireert en verbindt. Cultuur draagt bij aan verhoging van de kwaliteit
van leven, aan persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. D66 Brummen-Eerbeek vindt het
daarom belangrijk dat de gemeente aandacht blijft geven aan kunst en cultuur. Het beleid
moet er op gericht zijn om alle burgers van alle leeftijden de gelegenheid te geven met
cultuur in aanraking te komen. Dat varieert van het stimuleren van creatief talent van
kinderen, bijvoorbeeld door muziekonderwijs op scholen, tot kunstwerken in de openbare
ruimte en het vernieuwen van de culturele functie van de bibliotheek.

D66 onderkent ook de economische waarde van cultuur. Cultuur heeft rendement in termen
van werkgelegenheid en toeristische impulsen. Een levendige cultuur draagt bij aan de
leefbaarheid en versterkt de identiteit van de gemeente en de bewoners. Om de cultuur
levendig te houden zowel in tijden van krappe als ruime budgets, is D66 een groot
voorstander van het stimuleren van cultureel ondernemerschap.

Het in stand houden van culturele instellingen met gemeentelijke middelen is geen doel op
zich. Als er geen of onvoldoende vraag is naar het aanbod van deze instellingen moeten we
niet als gemeente krampachtig en op kosten van onze inwoners door blijven gaan. Wij zien
het als onze taak om samen met onze culturele instellingen de vraag naar culturele
activiteiten, zoals muzieklessen, de bibliotheek etc. te stimuleren. Dit geeft een impuls aan
het cultureel ondernemerschap en zorgt voor een efficiƫnte inzet van krappe budgets.
Ook ten aanzien van het beleid voor kunst en cultuur is D66 voorstander van het betrekken
van de belanghebbende burgers bij belangrijke beslissingen en hecht D66 veel waarde aan
het stimuleren van initiatieven van individuen, instellingen en ondernemers.

D66 onderkent de economische waarde van cultuur!

Standpunten