Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Burger en Bestuur

De afgelopen jaren hebben we in de gemeenteraad een onderlinge verharding van de
verhoudingen gezien. Dit is niet in het belang van de inwoners van Brummen. We staan met
elkaar voor moeilijke uitdagingen. D66 Brummen-Eerbeek wil bruggen bouwen. Dat leidt tot
draagvlak en gedragen gemeentelijk beleid.

D66 wil dat mensen zich herkennen in waar de gemeente mee bezig is. Dit geeft inwoners
vertrouwen in de gemeente en in de lokale politiek. Volgens ons is dit de meest essentiële
voorwaarde voor het goed functioneren van de lokale democratie. De gemeente verdient
aanspreekbare, goed met elkaar samenwerkende bestuurders met visie en reële, heldere
doelen. Inspraak, open debat, transparantie, goede argumenten en aanspreekbaarheid zijn
voor de bestuurders kernwaarden.

Gemeentelijk beleid heeft draagvlak, is duurzaam, heeft een sociaal en solidair karakter en is
gericht op de toekomst. De gemeente voert de democratisch genomen besluiten dienstbaar
en klantvriendelijk uit. Mensen moeten ervaren en zien dat de gemeente zich bezighoudt met
adequate zaken. D66 wil luisteren naar wat leeft in de gemeente.

D66 wil luisteren naar wat leeft in de gemeente!

Standpunten