Steun ons en help Nederland vooruit

Burger en Bestuur

D66 wil dat mensen zich herkennen in waar de gemeente mee bezig is.

Wonen en woonomgeving

Er wonen ruim 21.000 mensen in de gemeente Brummen. En niet voor niets.

Verkeer en bereikbaarheid

D66 Brummen-Eerbeek vindt mobiliteit en bereikbaarheid belangrijk.

Economie en duurzaamheid

D66 Brummen-Eerbeek vertrouwt op de eigen kracht en zelfontplooingsmogelijkheden van mensen.

Jongeren en onderwijs

D66 is een partij die meer dan elke andere partij aandacht heeft voor onderwijs.

Zorg en welzijn

Het rijk en de provincie dragen deze taken en verantwoordelijkheden over aan de gemeente.

Natuur en groen

Natuur en landschap zijn onderdeel van onze primaire levensbehoefte.

Cultuur

Cultuur stimuleert, inspireert en verbindt.

Financiën

Door de economische crisis zijn de overheidsfinanciën uit het lood geslagen.