Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

PvdA, CDA, GroenLinks en D66 vormen nieuwe coalitie

“Sociaal, duurzaam en toekomstbestendig” prijkt er op de cover van het coalitieakkoord waarover PvdA, CDA, GroenLinks en D66 overeenstemming hebben bereikt. Donderdagavond 14 november wordt dit akkoord tijdens een bijeenkomst aan de overige fracties en andere belangstellenden gepresenteerd. Namens de vier partijen ondertekenen Berend Klok (PvdA), Erwin te Bokkel (CDA), Hennie Beelen (GroenLinks) en Rolf…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 november 2019

Gemeenteraad stelt gewijzigde begroting 2020 vast

Met meerderheid van stemmen stelde de gemeenteraad op 31 oktober de programmabegroting voor het komende jaar vast. Samen met PvdA, CDA, GroenLinks en Lokaal Belang stemde D66 voor. De begroting is in gewijzigde vorm vastgesteld. Dit omdat er eerst zeven tekstwijzigingen (amendementen) werden aangenomen. D66 heeft tijdens de behandeling van de begroting…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 oktober 2019

Merijn van As nieuw raadslid D66 gemeente Brummen

”Aan de slag voor de toekomst” Afgelopen donderdag 17 oktober is Merijn van As (21) benoemd tot gemeenteraadslid van de gemeente Brummen. Hij vult daarmee de tweede zetel van D66 in de raadsfractie, nadat Harold Raben zich heeft teruggetrokken als raadslid.  Harold Raben had voor de zomer binnen de partij al aangegeven…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 oktober 2019

Annelies van der Kolk nieuwe formateur Brummen

Mevrouw Annelies van der Kolk is gisteravond (dinsdag 8 oktober) benoemd tot formateur. Dit besluit is genomen door de fracties van de PvdA, GroenLinks, CDA en D66. Al eerder, op 27 september, besloten deze vier partijen samen een nieuwe coalitie te willen vormen. Dit is nodig omdat de huidige coalitie in de ogen van deze partijen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 oktober 2019

Terugtreden Harold Raben

Tot onze grote spijt stopt Harold Raben met zijn inzet voor onze fractie. Voor de zomer heeft Harold Raben bij het bestuur van D66 Brummen aangegeven dat hij steeds meer moeite heeft het raadslidmaatschap met zijn maatschappelijke loopbaan te combineren en dat hij wil terugtreden. Afgesproken was dit punt na de zomervakanties…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 september 2019 dinsdag 24 september 2019

D66 is klaar om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

D66 Brummen-Eerbeek reageert met instemming op het advies van informateurs Prins en Waltmans om met de VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66 toe te werken naar een coalitieakkoord. Rolf Schinkel, gemeenteraadslid D66: “De gemeente Brummen staat voor een aantal grote opgaven: de komende jaren zullen belangrijke beslissingen genomen moeten worden over de…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 september 2019

D66 wil woningbehoefte jongeren snel in kaart brengen

D66 Brummen – Eerbeek wil dat het college samen met jongeren gaat onderzoeken welke woonbehoefte er bestaat onder jongeren. Tijdens de raadsvergadering van 19 september diende D66 een motie in waarin opgeroepen wordt te onderzoeken welke woonbehoefte er bestaat onder jongeren en deze behoeftes om te zetten in een uitvoeringsplan. De motie kon op unanieme…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 maart 2019

Op de agenda in Maart…

Deze maand op de agenda voor het forum van 14 maart: Opening en mededelingen Vaststelling agenda Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan Informatieverstrekking door portefeuillehouders Ingekomen en te verzenden stukken …

Bekijk nieuwsbericht

Dit bereikte D66 Gelderland in de afgelopen vier jaa

Tijdens de PS-vergadering van 30 januari bespraken de Statenleden de afgelopen bestuursperiode. Fractievoorzitter Fleur van der Schalk ging in op de resultaten van D66 in de afgelopen tijd. Ze vatte ze samen in de onderstaande woorden. Waar kwamen we vandaan? ‘Toen we in 2015 het coalitieakkoord Ruimte voor Gelderland met VVD, CDA en…

Bekijk nieuwsbericht