Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 september 2019

D66 is klaar om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

D66 Brummen-Eerbeek reageert met instemming op het advies van informateurs Prins en Waltmans om met de VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66 toe te werken naar een coalitieakkoord. Rolf Schinkel, gemeenteraadslid D66: “De gemeente Brummen staat voor een aantal grote opgaven: de komende jaren zullen belangrijke beslissingen genomen moeten worden over de…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 september 2019

D66 wil woningbehoefte jongeren snel in kaart brengen

D66 Brummen – Eerbeek wil dat het college samen met jongeren gaat onderzoeken welke woonbehoefte er bestaat onder jongeren. Tijdens de raadsvergadering van 19 september diende D66 een motie in waarin opgeroepen wordt te onderzoeken welke woonbehoefte er bestaat onder jongeren en deze behoeftes om te zetten in een uitvoeringsplan. De motie kon op unanieme…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 maart 2019

Op de agenda in Maart…

Deze maand op de agenda voor het forum van 14 maart: Opening en mededelingen Vaststelling agenda Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan Informatieverstrekking door portefeuillehouders Ingekomen en te verzenden stukken …

Bekijk nieuwsbericht

Dit bereikte D66 Gelderland in de afgelopen vier jaa

Tijdens de PS-vergadering van 30 januari bespraken de Statenleden de afgelopen bestuursperiode. Fractievoorzitter Fleur van der Schalk ging in op de resultaten van D66 in de afgelopen tijd. Ze vatte ze samen in de onderstaande woorden. Waar kwamen we vandaan? ‘Toen we in 2015 het coalitieakkoord Ruimte voor Gelderland met VVD, CDA en…

Bekijk nieuwsbericht

Verslag D66 Raadsvergadering 21 februari 2019

Hoe houd ik mijn financiën gezond? Die vraag stellen we ons allemaal wel eens. Donderdag 21 februari was dat een van de belangrijkste punten op de agenda van de gemeenteraad. Verder stonden onder andere op de agenda de Brummense woonvisie die nodig vernieuwd moet worden en de bekostiging van een onderzoek naar een Multifunctioneel centrum…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 februari 2019

Op de agenda in Februari…

Deze maand op de agenda voor de raadsvergadering van 21 februari: Opening en mededelingen Vaststelling agenda Ingekomen en te verzenden stukken Zienswijze bestuurdersagenda 2019-2023 GGD Budgetaanvraag haalbaarheidsonderzoek MFC-Eerbeek Stand van zaken lokaal gastheerschap en vervolg

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 januari 2019

Verslag D66 Raadsvergadering 24 januari 2019

Donderdag 24 januari was alweer de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. De agenda leek eenvoudig maar het werd een avond met veel debat en inhoud! De avond begon met de benoeming van mevrouw Balduk als tweede waarnemend griffier. Samen met raadsgriffier Marja Nengerman en griffiemedewerker Marisan Noordermeer vormt zij de griffie…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 8 januari 2019

Op De Agenda In Januari…

Deze maand op de agenda voor de raadsvergadering van 24 januari: Opening en mededelingen Vaststelling agenda Ingekomen en te verzenden stukken Benoeming Diede Balduk tot 2e plaatsvervangend griffier Vangnetregeling Participtiewet 2018 Verordening Kwaliteit VTH omgevingsrecht

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 januari 2019

De Beste Wensen!

Wij wensen alle inwoners van de gemeente Brummen een heel gezond, gelukkig en succesvol 2019 namens de gehele fractie en het bestuur!! 🥂🎉Wij kijken terug op een mooi jaar met goede resultaten en vooruit op een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en belangrijke taken in onze gemeente. Aan de slag! 💪🏻 Een heel gelukkig 2019! …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 augustus 2018

Aankomende Zaterdag: In Gesprek Met – Eerbeek

D66 Brummen-Eerbeek heeft duidelijke ideeën over hoe het verder moet met onze gemeente. Maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën, naar nieuwe mogelijkheden. Daarom gaan we zaterdag 25 augustus in Eerbeek het gesprek aan. Met mensen zoals u, over de kansen die er zijn in uw buurt of woonplaats. Denk…

Bekijk nieuwsbericht