Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 april 2020

Agenda Raadsvergadering 23 april 2020

Op 23 april is het zover, dan zal de raad voor de eerste keer digitaal vergaderen. De behoefte en noodzaak om raadsbesluiten te nemen wordt beperkt door de wettelijke eis van fysieke aanwezigheid in een raadzaal.

Als de voorzitter van de raad het nodig oordeelt kan hij onder de Tijdelijke wet bepalen dat over een voorstel dat op de agenda staat op zichzelf onder de werking van artikel 32 van de Gemeentewet valt (Hamerstuk) toch schriftelijk wordt gestemd. Dat gebeurt door middel van stembriefjes die de raadsleden thuis bezorgd krijgen. Per stemming moeten die op een bepaald moment bij de voorzitter worden ingeleverd. Wie te laat is met indienen verliest zijn stem voor die stemming!

De agenda van 23 april aanstaande:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Ingekomen en te verzenden stukken
  4. Archiefverordening
  5. Aanbesteding accountantsdiensten
  6. Sluiting

De stukken zijn te lezen op de gemeentewebsite via deze link!