Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 januari 2020

Wanneer vergadert gemeenteraad in 2020?

In een speciaal jaarschema kunt u zien op welke momenten de gemeenteraad van Brummen in dit nieuwe jaar bijeenkomt. In het vergaderschema voor het gehele jaar 2020 zijn niet alleen de maandelijkse besluitvormende vergaderingen opgenomen, maar ook de data van forumbijeenkomsten en eventuele opiniërende raadsvergaderingen.

De gemeenteraad heeft zijn vergaderschema in september 2019 vastgesteld. In hoofdlijnen is dit schema vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren. Dus gebaseerd op twee (parallelle) fora, één opiniërende (of informerende) en één besluitvormende raadsvergadering per maand. Ook zijn er enkele facultatieve vergaderdata opgenomen voor bijeenkomsten waarvan het onderwerp en opzet op een later moment kan worden bepaald. Duidelijk is in ieder geval dat ook in 2020 de donderdagavond hét vergadermoment is van de Brummense gemeenteraad. Onder andere via de gemeentelijke website, de gemeentelijke sociale mediakanalen, de wekelijkse digitale nieuwsbrief, de gemeentelijke informatiepagina’s GemeenteThuis en de website van D66 Brummen – Eerbeek wordt u tijdig geïnformeerd over de agenda’s van de raadsbijeenkomsten en de vergaderlocatie.

U kunt ook in 2020 weer volop meepraten

De maandelijkse forumbijeenkomsten zijn het moment voor inwoners om hun mening te geven of een vraag aan de gemeenteraad te stellen. Hierbij kan het gaan om een onderwerp dat op de agenda van een forum staat, maar het mag ook over een kwestie gaan dat niet staat geagendeerd. Ook is een vast onderdeel van het forum dat het college actuele informatie verstrekt over actuele ontwikkelingen. Maar er is vervolgens ook ruimte voor inwoners om een onderwerp aan de orde te stellen dat niet op de agenda staat.

Wilt u zelf een FRACTIEVERGADERING BIJWONEN als gast of als inspreker? U bent altijd welkom bij ons! Neem contact op met ons via onderstaand formulier.