Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 oktober 2019

Annelies van der Kolk nieuwe formateur Brummen

Mevrouw Annelies van der Kolk is gisteravond (dinsdagĀ 8 oktober) benoemd tot formateur. Dit besluit is genomen door de fracties van de PvdA, GroenLinks, CDA en D66. Al eerder, op 27 september, besloten deze vier partijen samen een nieuwe coalitie te willen vormen. Dit is nodig omdat de huidige coalitie in de ogen van deze partijen op onvoldoende breed draagvlak in de gemeenteraad kan rekenen.

Om te komen tot een vernieuwd coalitieakkoord hebben de vier partijen nu een formateur aangewezen. De keus is hierbij gevallen op Annelies van der Kolk, die op dit moment (waarnemend) burgemeester van de gemeente Twenterand is. Van der Kolk is lid van ChristenUnie. Zij heeft de opdracht gekregen om als procesbegeleider op te treden tot het moment dat een nieuw college is gevormd. Een cruciale tussenstap is een vernieuwd coalitieakkoord.

PvdA, GroenLinks, CDA en D66 geven Van der Kolk mee dat het bestaande coalitieakkoord uitgangspunt is bij de formatiebesprekingen die nu van start gaan. De vier partijen willen samen daadkrachtig werken aan de opgaven waar de gemeente Brummen de komende jaren voor staat. De partijen vragen daarbij de formateur extra aandacht te hebben voor onderling vertrouwen en teamspirit. Dit moet de basis zijn voor de gewenste collegesamenstelling en portefeuilleverdeling.

De vier partijen zijn zich er bewust van dat de besprekingen enige tijd in beslag gaan nemen. Zij hechten waarde aan het tussentijds (in een informele vergadering) bijpraten van de volledige gemeenteraad. Ook dit maakt onderdeel uit van de opdracht die de partijen op 8 oktober aan Van der Kolk hebben verstrekt. De vier partijen hebben de hoop dat het formatieproces in november zal worden afgerond.