Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 september 2019

D66 wil woningbehoefte jongeren snel in kaart brengen

D66 Brummen – Eerbeek wil dat het college samen met jongeren gaat onderzoeken welke woonbehoefte er bestaat onder jongeren. Tijdens de raadsvergadering van 19 september diende D66 een motie in waarin opgeroepen wordt te onderzoeken welke woonbehoefte er bestaat onder jongeren en deze behoeftes om te zetten in een uitvoeringsplan. De motie kon op unanieme steun rekenen van de gemeenteraad!

D66 wijst erop dat jongeren binnen de gemeente al langer vragen om woonruimte. Nu perspectieven op een woning uitblijven, vreest de partij dat de jeugd zich noodgedwongen elders gaat vestigen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid binnen onze gemeente.  Het Brummens Weekblad schonk aandacht aan onze motie.