Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 maart 2019

Verslag D66 Raadsvergadering 21 februari 2019

Hoe houd ik mijn financiën gezond? Die vraag stellen we ons allemaal wel eens. Donderdag 21 februari was dat een van de belangrijkste punten op de agenda van de gemeenteraad. Verder stonden onder andere op de agenda de Brummense woonvisie die nodig vernieuwd moet worden en de bekostiging van een onderzoek naar een Multifunctioneel centrum (MFC) in Eerbeek.

De gemeente staat er wat betreft de financiën niet goed voor. “De gemeente heeft wel duidelijke ambities, maar helaas geen vet op de botten”, was de duidelijke omschrijving van wethouder Financiën Steinweg. D66 is het daar helemaal mee eens. Al jaren hamert D66 er op dat alleen met een duidelijk meerjarenperspectief Brummen weer in gezond vaarwater kan komen. Onze wijzigingsvoorstellen voor scherpere uitgangspunten voor Perspectiefnota’s en begrotingen werden door de raad overgenomen. Zo werd het aangescherpte voorstel van het college met ook onze steun aangenomen door de raad.

De Brummense woonvisie is alweer een paar jaren oud, er is veel veranderd dus is het nodig de visie weer bij de tijd te maken. Het college heeft daarom een startnotitie gemaakt die aangeeft op welke wijze dit wordt opgepakt. D66 gaf met alle fracties volle steun aan dit plan. Een motie van D66 om op een praktische manier te onderzoeken wat de redenen zijn voor mensen om onze gemeente te verlaten of zich hier te vestigen kreeg steun van de hele raad.

De raad stelt een bedrag van maximaal 15.000 euro beschikbaar voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een MFC in Eerbeek. D66 is blij dat er bij de gemeente eindelijk wat schot zit in het MFC, een mooi burgerinitiatief. De raad besloot dit bedrag te betalen uit de bestemmingsreserve voor het programma Ruimte voor Eerbeek. De raadsleden zijn ook enthousiast over de pilot waarbij de stichting Visit Brummen Eerbeek (SVBE) het lokaal gastheerschap verzorgt. De raad kiest nu voor een vaste samenwerkingsvorm en stelt daar een instandhoudingssubsidie voor beschikbaar. De raad nam kennis van het ontwikkelvoorstel van de stichting. Dat plan wilde de raad niet vaststellen. Het is immers een plan voor lokaal gastheerschap van de SVBE zelf. Tot slot besloot de raad ook in te stemmen met een zienswijze op de bestuursagenda 2019-2023 van de GGD Noord- en Oost Gelderland.

Over de rekenkamerbrief over schuldhulpverlening werd geen besluit genomen. Dit onderwerp werd bij aanvang van de agenda gehaald. Het onderwerp wordt eerst nog besproken in de auditcommissie – de financiële werkgroep van de gemeenteraad.

Al met al kijkt D66 dus positief terug op deze raadsvergadering! Benieuwd naar onze ingediende wijzigingsvoorstellen? Bekijk ze per agendapunt op deze website.

De besluitenlijst van de vergadering, alsook het (audio)verslag, is binnenkort te vinden op de raadspagina op onze website.

Contact

Heeft u een vraag, boodschap of opmerking over D66 Brummen-Eerbeek? Dan kunt u via onderstaand formulier contact met ons opnemen.
  • Vul hier uw volledige naam in.
  • Als u wilt dat we u kunnen terugbellen, vul dan hier het telefoonnummer in waarop we u het best kunnen bereiken.
  • Vul hier uw e-mailadres in als u wilt dat we u via e-mail kunnen bereiken.
  • Een korte beschrijving van het onderwerp van uw vraag, boodschap of opmerking.
  • Type hier uw vraag, boodschap of opmerking.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.