Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 maart 2019

Op de agenda in Maart…

Deze maand op de agenda voor het forum van 14 maart:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders
 5. Ingekomen en te verzenden stukken
 6. Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Brummen
 7. Budgetaanvraag haalbaarheidsonderzoek MFC-Eerbeek
 8. Beleidsplan gladheidsbestrijding 2019 – 2023
 9. Verlenging overeenkomst met accountant voor één jaar (
 10. Mogelijkheden om te komen tot kaders voor ‘Financieel Gezond Brummen’
 11. Sluiting

Lees de volledige stukken op de website van de gemeente.