Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 februari 2019

Op de agenda in Februari…

Deze maand op de agenda voor de raadsvergadering van 21 februari:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Ingekomen en te verzenden stukken
  4. Zienswijze bestuurdersagenda 2019-2023 GGD
  5. Budgetaanvraag haalbaarheidsonderzoek MFC-Eerbeek
  6. Stand van zaken lokaal gastheerschap en vervolg vanaf 2019
  7. Vaststelling kaders financieel gezonde gemeente
  8. Startnotitie Woonvisie
  9. Rekenkamerbrief schuldhulpverlening
  10. Sluiting

Lees de volledige stukken op de website van de gemeente.