Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 januari 2019

Verslag D66 Raadsvergadering 24 januari 2019

Donderdag 24 januari was alweer de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. De agenda leek eenvoudig maar het werd een avond met veel debat en inhoud!

De avond begon met de benoeming van mevrouw Balduk als tweede waarnemend griffier. Samen met raadsgriffier Marja Nengerman en griffiemedewerker Marisan Noordermeer vormt zij de griffie (de ambtelijke ondersteuning van de Brummense gemeenteraad). D66 wenst de griffie (die nu compleet is) heel veel succes en natuurlijk ook veel plezier in het werk dat komen gaat.

Daarna was na enkele hamerstukken het zonnepark Elzebos aan de orde. Eigenlijk ook een hamerstuk, want alle raadsleden waren ingenomen met het plan van de Brummense energiecooperatie Brummen Energie  om het zonnepark Elzebos aan te gaan leggen.

D66 complimenteerde Brummen Energie met hoe zij het plan heeft ontwikkeld en hoe daarbij de omwonenden zijn betrokken. Volgens ons heeft Brummen Energie daarmee een norm gezet voor hoe energie-initiatieven in Brummen genomen moeten worden!

Het laatse grote punt op de agenda was een van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Brummen in zit: de omgevingsdienst OVIJ. Het college wil de regeling veranderen. D66 begrijpt dat maar vindt het wel van belang dat de raad zelf grip blijft houden op zulke regelingen. Na een stevig debat, waarbij D66 er bij het college op aandrong om hier aandacht voor te blijven houden, werd het voorstel van het college aangenomen door de raad.

D66 diende tenslotte, samen met Groenlinks en Democratisch Brummen, een Motie van Treurnis in. Wij vonden de informatieverstrekking door de verantwoordelijke wethouder helemaal onvoldoende, en dat was niet voor de eerste keer, tot onze grote treurnis.

D66 gaat voor:

👉 Vroegtijdige participatie.
👉 Controle over het gemeentelijk budget.

De besluitenlijst van deze vergadering als ook het (audio)verslag is binnenkort te lezen op de raadspagina van de gemeentelijke website.

 

 

Geen fotobeschrijving beschikbaar.