Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 januari 2019

Op De Agenda In Januari…

Deze maand op de agenda voor de raadsvergadering van 24 januari:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Ingekomen en te verzenden stukken
  4. Benoeming Diede Balduk tot 2e plaatsvervangend griffier
  5. Vangnetregeling Participtiewet 2018
  6. Verordening Kwaliteit VTH omgevingsrecht Brummen
  7. Zonnepark Elzenbos
  8. Goedkeuring GR OVIJ
  9. Sluiting

Lees de volledige stukken op de website van de gemeente.