Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 maart 2018

Bestemmingsplan Eerbeek vastgesteld

Met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen heeft de gemeenteraad donderdagavond het Bestemmingsplan Eerbeek vastgesteld. D66 stemde tegen. Voor ons de enige manier om politiek duidelijk te maken dat het plan niet goed genoeg is. Ja, Eerbeek moet van het slot af vindt D66, maar niet met een plan dat niet af is.

D66 heeft alles uit de kast gehaald om de de wethouder en de coalitie te overtuigen dat dit plan niet klaar is en er te vroeg en te snel werd doorgejast. Wij zouden graag gezien hebben dat het plan door de wethouder teruggenomen zou worden om wel af te maken.

Waar schort het volgens D66 aan:

.Er mist een Integrale visie met een Stedebouwkundig plan.

.Inwoners zijn veel te weinig betrokken geweest bij de opstelling van het bestemmingsplan.

. Er is te weinig draagvlak bij de inwoners van Eerbeek.

.Er ontbreekt een degelijke financiële doorrekening van een aantal voornemens en besluiten. D66 maakt zich daarom grote zorgen over haalbaarheid en betaalbaarheid. Met name de plannen voor de Kersten- en Burgersterreinen brengen grote financiële risicio’s mee voor onze gemeente.

.Er zijn geen plannen of voorzieningen om de onvermijdelijke toename van groot transport op te kunnen vangen. Verkeersveiligheid en de kwaliteit van de woonomgeving verslechteren. Niet alleen in Eerbeek, ook in kleine kernen èn de buurdorpen Loenen en Laag Soeren.

Maar er zijn ook zaken waar D66 wel tevreden over is:

.Er kan weer woningbouw plaatsvinden voor jong en oud, en voor elke beurs.

.Er is weer ruimte om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken.

.De Eerbeekse beek, aan wie het dorp de naam te danken heeft, krijgt weer de plaats en eer die hij verdient.

 

Het plan is dus aangenomen, met een duidelijke democratische meerderheid. D66 zal de komende jaren doorgaan kritisch de uitvoering van het bestemmingsplan te volgen en constructief bij te dragen om het plan te verbeteren waar dat kan.

En vooral, D66 blijft goed naar u luisteren.