Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 november 2015

D66 in gesprek met inwoners Eerbeek: ‘Eerbeek is chill!’

‘Eerbeek is chill’ , ‘Eerbeek heeft de winkels die ik nodig heb’. En: ‘ondanks dat het hier eigenlijk een rommeltje is, kom ik hier graag! Inwoners en bezoekers van Eerbeek gaven zaterdag 7 november hun reactie op de vraag ‘Wat vindt u van Eerbeek?’. De reacties waren overwegend positief en er ontstonden goede gesprekken. De straatinterviews waren een initiatief van D66 om contact te houden met wat mensen belangrijk vinden in hun buurt en welke kansen zij zien.

Belangrijkste aanleiding om nu in Eerbeek de straat op te gaan was dat Eerbeek na jaren eindelijk ‘op de schop’ wordt genomen. Het centrum wordt opgeknapt en er wordt hard gestudeerd over hoe wonen, scholen, winkels en industrie zich naast elkaar kunnen ontwikkelen.
D66-fractievoorzitter Harold Raben: ‘Ondanks al dat graven en studeren geeft bijna iedereen aan tevreden te zijn in Eerbeek. Uit de gesprekken is gebleken dat de meeste mensen optimistisch en toekomstgericht zijn. En dat er veel creativiteit zit in onze buurten. Dat is een mooi gegeven.’

Maar mensen noemden ook punten die aandacht nodig hebben, zoals het belang van goede verbindingen met de omgeving. ‘Een moeder die haar dochter het liefst in Zutphen naar de middelbare school wil laten gaan, gaf aan dat ze de fietstocht naar Zutphen te gevaarlijk vindt.’ Harold Raben: ‘Dat onderwerp hebben we als D66 goed op het netvlies staan. We onderkennen het belang van goede verbindingen omdat juist daardoor Eerbeek een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor jonge gezinnen.’ Daar hoort dan wat D66 betreft overigens ook snel Internet bij, en een betere beschikbaarheid van woningen in Eerbeek, ook voor starters. Harold Raben: ‘Met goede ontsluiting en goede verbindingen maken we de gemeente klaar voor de toekomst. Daar zet D66 zich voor in. Want ook daar moeten inwoners positief over kunnen zijn!’