Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 februari 2015

Motie ‘Ouderbijdrage Jeugd GGZ’ unaniem aangenomen

Sinds januari 2015 is in de Jeugdwet geregeld dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage is verschuldigd wanneer het kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als een kind voor een of meerdere dagdelen hiervoor buitenshuis verblijft.

D66 Brummen-Eerbeek vreest dat deze ouderbijdrage een drempel opwerpt voor ouders om hulp te zoeken en dat daardoor zorgmijding zal optreden. Wij vinden dat zeker bij de kinderen die deze vorm van zorg nodig hebben er geen barrière mag zijn.

Ook zowel in de kamer als in veel gemeenten is hier onrust over en worden vragen gesteld en moties ingediend. De Staatssecretaris laat nu onderzoeken in hoeverre er consequenties zijn door het heffen van de ouderbijdrage.

D66 Brummen-Eerbeek heeft daarom het College van Brummen middels een motie gevraagd om ten eerste de ouderbijdrage voor jeugdhulp op te schorten zolang er geen uitsluitsel van de staatsecretaris is. En ten tweede geen ouderbijdrage met terugwerkende kracht in rekening te brengen voor de duur van dit uitstel.

Onze uiteindelijk geformuleerde motie heeft betrekking op de opschorting van een ouderbijdrage voor kinderen die een of meerdere dagdelen buitenshuis worden behandeld en is door de raad breed aanvaard.